Ingrid Kosová

Data i miejsce urodzenia:

31 marca 1975, Rimavská Sobota.

Miejsce zamieszkania:

Sielnca, Słowacja.

Wykształcenie:

Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Menadżerka, zarządzająca szkołą oraz przedszkolem, działaczka na rzecz praw człowieka.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Założycielka w roku 2008 podstawowej szkoły artystycznej, centrum wolnego czasu dla dzieci ze środowisk mało aktywnych  „Quo vadis” oraz przedszkola Montessori.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzyła?

Częściowo tak, mam jeszcze wiele niespełnionych snów.

Plany na przyszłość:

Rozbudować naszą szkołę. Przygotować swoje i inne dzieci do dorosłości, aby były samodzielne i odpowiedzialne.

Motto życiowe, credo, życzenia...

Sami musimy rozpocząć zmiany, na których nam zależy na Słowacji.