.

O nas

Kim jesteśmy?

Powstała w 2004 r. Fundacja Prom skupia wokół siebie ludzi o różnych profesjach: nauczycieli, terapeutów, psychologów, etnologów, historyków, socjologów. Zespół naszych stałych współpracowników to kilkudziesięciu aktywnych działaczy społecznych. To zróżnicowanie zawodowe kadry dobrze oddaje charakter naszych zainteresowań i działań, które oscylują wokół tematów: edukacji, badań naukowych, społeczeństwa obywatelskiego i kultury.

Co nas łączy?

Wspólnym celem naszych działań jest integracja osób i grup narażonych na marginalizację i wykluczenie społeczne. Łączy nas pasja działania, wierzymy, że razem możemy kształtować otaczającą nas rzeczywistość.

Komu pomagamy?

Pracujemy na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, mniejszości romskiej i osób z problemami psychicznymi. Pomagamy studentom i absolwentom, także zagranicznym.

Integracja…  przez edukację i zabawę

Podstawową formą działalności fundacji jest prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci. Obie nasze placówki maja charakter integracyjny. Przez pięć dni w tygodniu polskie i romskie dzieci mogą tam uzyskać pomoc w nauce i wziąć udział w ciekawych warsztatach. Naszym podopiecznym oferujemy też możliwość rozwoju pasji i kultywowania tradycji. Efektem jest integracyjny zespół Terni Romani Bacht, gdzie dzieci w praktyce uczą się nie tylko tańca i śpiewu, ale i tolerancji.

… międzynarodowa

Bliska jest nam również idea integracji europejskiej. Od 2009 r. uczestniczymy aktywnie w programie “Młodzież w działaniu” goszcząc wolontariuszy z całej Europy. Od 7 lat organizujemy wielostronne wizyty studyjne dla instytucji i organizacji pracujących na rzecz Romów w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Uzyskaną w ten sposób wiedzę i ciekawe pomysły wdrażamy w codziennej pracy.

Stawiamy na wiedzę …

Współpracujemy z pracownikami naukowymi uniwersytetów, razem tworzymy i wydajemy publikacje o tematyce romskiej: książki oraz komiksy dla dzieci i dorosłych. Aby promować ciekawe inicjatywy w regionie stworzyliśmy serwis internetowy dokumentujący działania w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej na Dolnym Śląsku. Pomagamy w budowie społeczeństwa obywatelskiego prowadząc cieszące się ogromną popularnością punkty bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Wrocławia.

… i współpracę

W ramach kilkunastu prowadzonych rocznie projektów współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową i innymi organizacjami pozarządowymi, a także uniwersytetami i instytucjami kultury.