Izabela Jaśkowiak

Data i miejsce urodzenia:

04.11.1980, Kraków.

Miejsce zamieszkania:

Kraków.

Wykształcenie:

Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Asystent edukacji romskiej, prezes Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Harangos”.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Soliana – moja córka.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzyła?

Tak.

Plany na przyszłość:

Mieć pieniądze na życie, dobrze wychować córkę.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Być szczęśliwym.