Milan Virag

Data i miejsce urodzenia:

03 października, 1959, Michalovce, Słowacja.

Miejsce zamieszkania:

Most, Republika Czeska.

Wykształcenie:

Uniwersyteckie – Wydział Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze.

Aktualnie wykonywany zawód:

Sędzia – Przewodniczący składu sędziowskiego.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Mój wielki sukces to praca w sądownictwie od 1987 roku. Bardzo lubię swoją pracę.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzył?

Tak.

Plany na przyszłość:

Chciałbym zostać sędzią w Sądzie Najwyższym. Ponadto chciałbym, żeby moja rodzina żyła w szczęściu.

Motto życiowe, credo, życzenia...

Bez pracy nie ma kołaczy.