Agnes Daróczi

Data i miejsce urodzenia:

1954, Bedő.

Miejsce zamieszkania:

Budapeszt, Węgry.

Wykształcenie:

Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Menedżer kultury, nauczyciel języka węgierskiego oraz literatury w szkole średniej.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Byłam pierwszą romską dziewczyną, która podjęła i skończyła studia na Węgrzech. Przygotowałam pierwsze materiały pomocnicze do nauki języka romskiego, wydane w roku 1975. Jestem współtwórcą pierwszych niezależnych organizacji romskich na Węgrzech: Phralipe i Amalipe. Byłam założycielką i kierownikiem redakcji „Magazynu Romskiego”, emitowanego przez węgierską telewizję. Jestem autorem książek i  pomocy naukowych dla Romów mieszkających na Węgrzech.

Żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzyła?

Żyję w szczęśliwym związku małżeńskim, już prawie 40 lat. Nasza córka jest reżyserem filmowym, odnoszącym sukcesy. Długo jeszcze nie będę żyła tak, jakbym chciała, ponieważ mój naród, Romowie są prześladowani w Europie.

Plany na przyszłość:

Będę walczyła o poprawę sytuacji mojej społeczności, póki żyję:  słowem, czynem i myślą.

Motto życiowe, credo, życzenia ...

Chciałabym, aby Romowie się zmienieniali. Brali swoje sprawy w swoje ręce. Musimy aktywnie uczestniczyć w polityce, projektach skierowanych do Romów. Nic o nas bez nas!

Żadne społeczeństwo nie może uważać się za w pełni wolne i demokratyczne, dopóki ta wolność i demokracja nie odnosi się do wszystkich, w tym również do mniejszości. Bez ochrony praw mniejszości nie ma prawdziwej demokracji!