Marián Cristina

Data i miejsce urodzenia:

02 marca 1987, Chisinau, Moldová.

Miejsce zamieszkania:

Budapeszt, Węgry.

Wykształcenie:

Prawa człowieka LLM.

Aktualnie wykonywany zawód:

Studentka  ( studia magisterskie ). Wydział prawa, Central Europan University.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Praca nad zagadnieniami ochrony Romów przed dyskryminacją oraz innymi kwestiami związanymi z prawami człowieka.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzyła?

Tak.

Plany na przyszłość:

Zostać prawnikiem, aby zajmować się w szczególności prawami człowieka oraz łamaniem praw Romów i innych grup etnicznych.

Motto życiowe, credo, życzenia…

„To co udało się zrobić, zawsze służy dobru innych”.