Agnieszka Caban

Data i miejsce urodzenia:

05 października 1984, Lublin.

Miejsce zamieszkania:

Lublin, Polska.

Wykształcenie:

Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Doktorantka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; redaktorka „Kwartalnika Romskiego” oraz „kulturaenter.pl”.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Wyróżnienie w konkursie „Primus Inter Pares” w roku 2008; skończenie studiów magisterskich, praca nad doktoratem. Moja działalność na rzecz społeczności romskiej. Zorganizowanie dwóch edycji Festiwalu Kultury Romskiej „Taboriada” w Lublinie. Praca w „Kwartalniku Romskim”.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzyła?

Tak, ponieważ robię to, co zawsze chciałam robić.

Plany na przyszłość:

Obronić doktorat. Dalej pracować na rzecz społeczności romskiej, odnosić sukcesy zawodowe.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Należy zawsze podążać swoją drogą.