Aladár Horváth

Data i miejsce urodzenia:

29 sierpnia 1964, Miszkolc.

Miejsce zamieszkania:

Budapeszt/Veresegyház, Węgry.

Wykształcenie:

Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Koordynator projektów.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Byłem współtwórcą Komitetu Przeciwko Segregacji, który powstał w Miszkolcu w roku 1988. Byłem pierwszym romskim parlamentarzystą na Węgrzech. W roku 1995 założyłem fundację działającą na rzecz przestrzegania praw obywatelskich Romów oraz  romskie centrum informacyjne. Mam 4 dzieci i 3 wnucząt!

Czy żyjesz tak jakbyś sobie tego życzył?

Żyję tak, na ile pozwalają mi moje osobiste i obiektywne możliwości. Nie tak, jakbym chciał. Pragnę mieć większy wpływ na losy mojego kraju oraz mojej społeczności.

Plany na przyszłość:

Chciałbym stanąć na czele ruchów mających na celu zjednoczenie Romów, utworzyć samodzielną romską partię polityczną.

Motto życiowe,credo, życzenia ...

Największym wyzwaniem dla mnie jest pomoc mojej społeczności, praca nad tym, aby w dzisiejszych czasach nie doszło znowu do ludobójstwa.