Andrzej Walewski

Data i miejsce urodzenia:

11.09.1961, Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce zamieszkania:

Bystrzyca Kłodzka.

Wykształcenie:

Zawodowe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Pastor chrześcijańskiej wspólnoty zielonoświątkowej, działacz społeczny.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Nie przypisuję sobie sukcesów tylko Bogu. To Bóg wyznacza mi zadania.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzył?

Tak.

Plany na przyszłość:

Chciałbym głosić ewangelię Romom w Czechach.

Motto życiowe, credo, życzenia… 

W życiu kieruję się miłością do ludzi. Życzyłbym sobie, aby w moim Kościele byli nie tylko Romowie, ale wszystkie narodowości.