Elżbieta Mirga-Wójtowicz

Data i miejsce urodzenia:

04 czerwca 1978, Zakopane.

Miejsce zamieszkania:

Kraków, Polska.

Wykształcenie:

Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Urzędnik

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Staż w Komisji Europejskiej w Brukseli. Udział w „CEU Roma Access Program” w Budapeszcie. Praca jako pełnomocnik. Jestem szczęśliwą żoną i mamą Emilki.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzyła?

Tak.

Plany na przyszłość:

Rozwijać się życiowo oraz zawodowo, w kwestiach mniejszości narodowych i etnicznych.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Żyć zgodnie ze sobą.