Ewelina Andrasz

Data i miejsce urodzenia:

08.11.1983, Głogów.

Miejsce zamieszkania:

Głogów.

Wykształcenie:

Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich. Koordynator i wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej, asystent zawodowo-socjalny.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Do moich sukcesów zaliczyć mogę: ukończenie 2 kierunków studiów (zarządzanie w administracji i pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą). Od stycznia 2010 roku pracuję na stanowisku nauczyciela wspomagającego. Do życiowych sukcesów zaliczyć mogę moją rodzinę, która zawsze mnie wspiera i motywuje do dalszych działań.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzyła?

Sądzę że tak. Żyję zgodnie z własnym sumieniem.

Plany na przyszłość:

Zawodowe: studia podyplomowe. Ciągłe wspieranie głogowskich Romów. Prywatne: założenie szczęśliwej rodziny.

Motto życiowe, credo, życzenia...

Carpe diem!

Życzenia?

Mam ich zbyt wiele!