Grażyna Horniak

Data i miejsce urodzenia:

18.10.1957, Oława.

Miejsce zamieszkania:

Polkowice.

Wykształcenie:

Podstawowe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Sekretarz Stowarzyszenia Romów w Polkowicach, działaczka społeczna.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Moja rodzina.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzyła?

Tak.

Plany na przyszłość:

Rozwijać działalność naszego stowarzyszenia. Pomagać ludziom.

Motto życiowe, credo, życzenia… 

Żyć w sposób uczciwy.