Helena Kristofová

Data i miejsce urodzenia:

15 lipca 1960, Brno.

Miejsce zamieszkania:

Brno, Republika Czeska.

Wykształcenie:

Średnie.

Aktualnie wykonywany zawód:

Doradca do spraw romskich – Urząd Miejski w Brnie.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Trzy zdrowe, dobre córki, które odnoszą sukcesy. Ciekawa praca – możliwość pomagania innym. Wyuczony zawód – księgowa.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzyła?

TAK, choć zawsze istnieje jakiś nowy cel w życiu.

Plany na przyszłość:

Spędzać czas z wnukami, a nie żyć tylko dla siebie.

Motto życiowe, credo, życzenia...

Życie wyłącznie dla siebie nie jest nalepszą filozofią życiową. „Skoro człowiek żyje, powinien postarać się być“ – (dobrą osobą).