Jan Mirga

Data i miejsce urodzenia:

20.06.1947, Czarny Dunajec.

Miejsce zamieszkania:

Czarna Góra.

Wykształcenie:

Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Literat, językoznawca, etnograf, instruktor narciarstwa oraz piłki siatkowej; metodyk nauczania.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Zdobycie wyższego wykształcenia, co wtedy wśród Romów było ewenementem. Moi wychowankowie, którzy skończyli studia. Moja dwójka dzieci, która skończyła wyższe uczelnie oraz córka, która studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim i jest wiceprzewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Romskich „Ternipe”.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzył?

Tak.

Plany na przyszłość?

Chciałbym w temacie romskości aktywnie uczestniczyć jako literat. Poprzez swoją twórczość przyczynić się do obalania stereotypów.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Być człowiekiem uczciwym wobec samego siebie i innych; realizować marzenia i być zawsze pomocnym drugiemu człowiekowi.