Jerzy Horniak

Data i miejsce urodzenia:

15.12.1961, Świebodzice.

Miejsce zamieszkania:

Polkowice.

Wykształcenie:

Podstawowe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Prezes Stowarzyszenia Romów w Polkowicach, działacz społeczny.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Moja rodzina, nasze stowarzyszenie.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzył?

Jeszcze nie.

Plany na przyszłość:

Rozwinąć stowarzyszenie, wybudować w Polkowicach Centrum Kultury Romów.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Chciałbym, aby Romom żyło się lepiej.