Jozef Ikri

Data i miejsce urodzenia: 

17 maja 1980, Mladá Boleslav.

Miejsce zamieszkania: 

Rožňava, Slovakia.

Wykształcenie: 

Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód: 

Asystent medyczny w Bratysławie.

Sukcesy zawodowe i życiowe: 

Ukończenie studiów i uzyskanie tytułu magistra.  Kontynuacja nauki na kierunku praca socjalna ze społecznością romską.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzył? 

Tak.

Plany na przyszłość: 

Napisanie doktoratu, praca w opiece społecznej.

Motto życiowe, credo, życzenia...  

Staram się pomagać ludziom słabszym.