József Horváth

Data i miejsce urodzenia:

21 lutego 1982, Miszkolc.

Miejsce zamieszkania:

Miszkolc, Węgry.

Wykształcenie:

Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Policjant - główny śledczy w Komendzie Głównej Policji w Miszkolcu, sekcja kontroli finansowo – gospodarczej.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

W 2007r. rozpocząłem pracę w Komendzie Głównej Policji w Miszkolcu jako urzędnik państwowy. Następnie ukończyłem Główną Szkołę Oficerską Policji i otrzymałem stopień podporucznika. Pracowałem w Oddziale Ochrony Młodzieży, a obecnie jako śledczy w oddziale kontroli finansowo-gospodarczej.

Czy żyjesz tak jakbyś sobie tego życzył?

Tak. Myślę, że tak. Chociaż chiałbym więcej podróżować.

Plany na przyszłość:

Kontynuować pracę, rozwijać się, awansować. Założyć rodzinę.

Motto życiowe, credo, życzenia ...

„Odważnym szczęście sprzyja”.