Karolina Kwiatkowska

Data i miejsce urodzenia:

05.05.1980, Białystok.

Miejsce zamieszkania:

Radom.

Wykształcenie:

Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Asystent edukacji romskiej, asystent zawodowo-socjalny, trenerka tańca, dziennikarka, kulturoznawca, redaktor naczelny „Rrom po Drom”

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Największym moim sukcesem jest moja rodzina. Pomoc mojemu tacie – Stanisławowi Stankiewiczowi –  w działalności na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Byłam rzecznikiem prasowym organizacji  European Roma Travelers Forum. Pomoc dzieciom romskim w Radomiu – dzięki mojej pracy czują się pewniej, są bardziej otwarte.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzyła?

Tak.

Plany na przyszłość: 

Mam ich mnóstwo! Chciałabym dobrze wychować moje dzieci, aby się nie wstydziły tego, że są Romami. Dalej działać na rzecz społeczności romskiej.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Moja rodzina jest dla mnie najważniejsza.