Kateřina Danyiová

Data i miejsce urodzenia:

04 września 1979, Boskovice.

Miejsce zamieszkania:

Boskovice, Republika Czeska.

Wykształcenie:

Wykszatałcenie średnie z maturą.

Aktualnie wykonywany zawód:

Wydawca i grafik dwutygodnika romskiego Romano Hangos.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Pracuję dla pisma poświęconego Romom, tym samym mam okazję uczestniczyć w rozwiązywaniu romskich problemów. Dzięki swojej pracy tworzę pozytywny obraz narodu romskiego w społeczeństwie.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzyła?

Mam nadzieję, że w końcu zacznę tak żyć.

Plany na przyszłość:

Ukończyć studia wyższe, by lepiej pracować i być przydatną społeczeństwu.

Motto życiowe, credo, życzenia...

Osobiście nie mam dobrych doświadczeń z tego typu deklaracjami, tym samym nie mam ulubionego credo ani motta w życiu. Ale zawsze wierzyłem, że: Nie rób innym tego, czego byś nie chciał, by tobie zrobiono. Życzenie? Jest ich tak wiele...