Krystyna Gil

Data i miejsce urodzenia:

05.11.1938, Szczurowa.

Miejsce zamieszkania:

Kraków.

Wykształcenie:

Zawodowe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Działaczka społeczna, prezes Stowarzyszenia Kobiet Romskich w Polsce.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Praca na rzecz dzieci. Moje stowarzyszenie, niesienie pomocy najuboższym rodzinom polskim i romskim. Moja rodzina: moje dzieci, wnuki i prawnuki.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzyła?

Raczej tak.

Plany na przyszłość: 

Jak tylko zdrowie pozwoli, chcę dalej prowadzić stowarzyszenie i pomagać potrzebującym.

Motto życiowe, credo, życzenia… 

Jak najwięcej zdrowia, aby pomagać ludziom. Moim marzeniem jest stworzyć „wioskę cygańską”, aby ludzie mogli zobaczyć, jak kiedyś żył nasz naród.