Krzysztof Gil

Data i miejsce urodzenia:

30 grudnia 1987, Nowy Targ.

Miejsce zamieszkania:

Kraków, Polska.

Wykształcenie:

Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Doktorant – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Samodzielność finansowa i niezależność. Wystawy moich obrazów (średnio cztery razy w roku). Stypendium przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzył?

Tak.

Plany na przyszłość:

Znaleźć pracę, która będzie mi pozwalała na dalszy rozwój artystyczny. Założyć rodzinę.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Żyć w zgodzie ze sobą.