Maria Delimata

Data i miejsce urodzenia:

08.02.1961, Wrocław.

Miejsce zamieszkania:

Legnica.

Wykształcenie:

Podstawowe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Asystent edukacji romskiej.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Praca w szkole, pomoc dzieciom.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzyła?

Nie.

Plany na przyszłość:

Skończyć szkołę, podnosić kwalifikacje zawodowe.

Motto życiowe, credo, życzenia…  

Wyjechać do Anglii, aby być bliżej swoich synów.