Maros Pecha

Data i miejsce urodzenia: 

26 maja 1979, Poprad.

Miejsce zamieszkania:  

Hôrka, Słowacja.

Wykształcenie: 

Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód:  

Dyrektor wykonawczy firmy budowlanej.

Sukcesy zawodowe i życiowe:  

Praca i sukcesy za granicą (USA, Holandia, Niemcy, Dania, Czechy). Próba zrozumienia sensu życia w innych krajach, uczenie dobrych rzeczy, przekazywanie wiedzy.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzył? 

Tak.

Plany na przyszłość: 

Chciałbym skończyć studia pomagisterskie uzupełniające drugiego stopnia w dziedzinie pracy socjalnej oraz rozpocząć studia prawnicze.

Motto życiowe, credo, życzenia... 

Pomagać ludziom.