Stanislav Daniel

Data i miejsce urodzenia: 

12.10.1980, Skalica, Słowacja.

Miejsce zamieszkania: 

Budapeszt, Węgry.

Wykształcenie: 

Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód: 

Studies Officer - Roma Education Fund

Sukcesy zawodowe i życiowe: 

W długiej historii mojej rodziny byłem pierwszym, który ukończył studia wyższe i otworzyłem drzwi do nauki kolejnym krewnym. Ukończyłem studia i dalej się uczę, abym mógł lepiej pomagać innym. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu Romów jestem wzorem do naśladowania. Dla mnie ma to większe znaczenie niż tytuł akademicki.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzył? 

Tak. Cały czas wytyczam sobie nowe cele w życiu. Cieszę się, kiedy je osiągnę.

Plany na przyszłość: 

Nieustanne doskonalenie się w życiu zawodowym i osobistym. Chciałbym utrzymać swój pozytywny wizerunek wśród innych Romów. Dalej się dokształcać, piąć się po szczeblach kariery, ale nigdy nie zapominać skąd pochodzę.

Motto życiowe, credo, życzenia...

Żyć lepiej niż dobrze.