Stanisław Szoma

Data i miejsce urodzenia:

30.01.1961, Lubań Śląski.

Miejsce zamieszkania:

Lubań Śląski.

Wykształcenie:

Podstawowe.

Aktualnie wykonywany zawód:

Prezes Stowarzyszenia Romów w Lubaniu.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

Prowadzenie z sukcesami Stowarzyszenia, realizacja projektów dla lokalnej społeczności. Start w wyborach na radnego miasta Lubania w roku 2010. Wielkim sukcesem były szkolenia dla Romów, które zwiększyły ich szanse na pracę i normalne życie.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzył?

Tak, jestem szczęśliwy, że pomagam ludziom.

Plany na przyszłość:

Chcę być radnym Lubania, pracować na rzecz lokalnej społeczności, zarówno dla dobra Romów, jak i Polaków.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Mocno wierzę w Boga, dlatego chciałbym żyć w pokoju z innymi ludźmi.