Zenon Bołdyzer

Data i miejsce urodzenia:

06.04.1961, Kiecz.

Miejsce zamieszkania:

Kraków.

Wykształcenie:

Zawodowe (elektromechanik samochodowy).

Aktualnie wykonywany zawód:

Prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha”.

Sukcesy zawodowe i życiowe:

20 lat prowadzę zespół, pracuję w szkole, pomagam dzieciom romskim i nie romskim.

Czy żyjesz tak, jakbyś sobie tego życzył? 

Nie, chciałbym podróżować, żyć w taborze jak moi przodkowie.

Plany na przyszłość:

Chcę w Krakowie zorganizować Dni Kultury Romskiej, pracować z zespołem, mieć koncerty na całym świecie.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Abym do końca życia mógł coś robić, najgorsza jest bezczynność.