Terni Romani Bacht

Integracyjny zespół wokalno-taneczny „Terni Romani Bacht”  powstał w roku 2009, w ramach projektu „Romano drom pe fedyr dzipen”. Obecnie prowadzony jest przez Fundację Integracji Społecznej „Prom” oraz Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. W zespole występuje 35 dzieci, średnia wieku to 10 lat. Na próby uczęszczają dzieci romskie oraz nie-romskie mieszkające we Wrocławiu, chodzące do 12 wrocławskich szkół podstawowych i 3 gimnazjalnych.

Na uwagę zasługuje fakt, że zespół jest integracyjny w pełnym tego słowa znaczeniu. W zespole tańczą dzieci z różnych grup romskich: Bergitki Roma, Lowarów, Polskiej Romy oraz dzieci nieromskie.

Choreografią oraz oprawą artystyczną zajmują się Romowie, członkowie Stowarzyszenia „Romani Bacht”. Rocznie zespół daje około 30 koncertów na terenie Wrocławia oraz w innych miastach Polski.